Publikujemy wspomnienia – zatrzymujemy czas.

Jak przygotować taką książkę?

Przesyłają nam Państwo materiały, które mają znaleźć się w publikacji – my zajmujemy się resztą. Przygotowaną przez nas wersję wysyłamy do akceptacji – Państwo zgłaszacie ewentualne poprawki, które nanosimy na projekt. Po akceptacji ostatecznej wersji rozpoczynamy druk – kilka dni później kurier przywozi na podany adres cały nakład książki.
Jeżeli posiadają Państwo jakieś materiały (listy, dokumenty, zdjęcia), lecz brakuje pomysłu na tekst, który je złączy w jedną całość – możemy na podstawie otrzymanych wskazówek i relacji pomóc w opracowaniu tekstów.

Jak długo trzeba czekać na wydanie książki?

Czas pracy nad książką uzależniony jest od ilości pracy potrzebnej na opracowanie i przygotowanie materiałów do druku. Standardowo okres od momentu otrzymania materiałów do publikacji do odbioru nakładu gotowej książki od kuriera wynosi około 2-4 tygodni.

Ile stron może mieć książka?

Nie przyjmujemy żadnych ograniczeń objętościowych – wszystko zależy od Państwa zapotrzebowania i ilości posiadanych materiałów.

Czy istnieje możliwość dodruku w terminie późniejszym?

Oczywiście, istnieje możliwość druku dodatkowych partii publikacji.

Czy stare, zniszczone zdjęcia można wykorzystać w książce?

Nasze profesjonalne studio graficzne oferuje pomoc w zakresie retuszu i odświeżenia zdjęcia do takiej jakości, którą można wykorzystać w druku.

Ile zdjęć można zamieścić w książce?

Nie stosujemy żadnych ograniczeń – wszystko zależy od Państwa potrzeb i inwencji.

Czy można do książki zeskanować archiwalne dokumenty (np. zaproszenie na ślub, stare listy, fragmenty ksiąg pamiątkowych itp.)?

Oczywiście. W takim przypadku prosimy o dostarczenie skanów elektronicznych lub przesłanie nam (do zwrotu) oryginałów. Zostaną one zeskanowane przez nasze studio graficzne, a następnie odesłane do Państwa w trybie przesyłki poleconej.

Czy będę mógł wprowadzać poprawki w trakcie przygotowania książki do druku?

Projekt książki jest konsultowany z Państwem na każdym etapie przygotowań. Za każdym razem mogą Państwo zgłosić poprawki i uwagi co do wyglądu czy formy publikacji. Dopiero po zaakceptowaniu finalnej wersji przez Państwa książka zostaje wydrukowana.

Kto posiada prawa autorskie do wydawanych książek?

Prawa autorskie do publikacji – w szczególności zawartych niej treści i zdjęć – zostają Państwa własnością.

Czy drukujecie tylko wspomnienia?

Najbardziej oczywistą formą książek wydawanych w ramach projektu Druk Wspomnień są wspomnienia spisywane przez autora, które wydajemy w celu zachowania dawnych czasów i życiowych losów w pamięci, obdarowania bliskich itp. Coraz częściej wydajemy również książki w postaci "zbiorów wspomnień" – o osobie, organizacji społecznej czy miejscowości. Zdarza się, że są to publikacje przygotowywane z okazji jubileuszy czy rocznic danej organizacji. Ich treść stanowią relacje różnych osób czy fragmenty zachowanych kronik i ksiąg pamiątkowych. Podobną formę mają również pośmiertne wspomnienia zebrane przez bliskich w celu zachowania na wieczną pamiątkę obrazu bliskiej osoby. Tak wydana książka ma charakter wspomnienia, które zawsze będzie przypominało o zmarłym, jego zwyczajach i codzienności.

Jaki jest koszt przygotowania książki?

Koszt przygotowania gotowej publikacji jest za każdym razem ustalany indywidualnie. Przy jego ustalaniu znaczenia ma przede wszystkim objętość i nakład książki oraz czas potrzebny na przygotowanie i obróbkę materiałów. Chcąc poznać koszt przygotowania Twojej publikacji – po prostu do nas zadzwoń lub napisz maila. Wspólnie ustalimy odpowiadającą Twoim potrzebom i możliwościom kalkulację.