Publikujemy wspomnienia – zatrzymujemy czas.

Zlecenie wydania książki jest łatwiejsze niż myślisz! Wystarczy jeden telefon – i zaczynamy pracę. Wystarczą dwa tygodnie – i trzymasz gotową książkę w dłoniach!

Mając na względzie maksymalne uproszczenie procesu przygotowania publikacji – zajmujemy się każdym jego etapem. Wystarczy nam przesłać materiały – teksty w postaci elektronicznej lub papierowej oraz ewentualne zdjęcia lub inne dokumenty do zeskanowania. My zajmujemy się resztą. W konsultacji z Państwem proponujemy koncepcję książki i wykonujemy całość przygotowań, aż do otrzymania z maszyny drukarskiej gotowej książki.

Etapy pracy:
  1. uzgodnienie charakteru publikacji – wstępne oszacowanie ilości stron, nakładu książki i kosztów jej przygotowania,
  2. przesłanie przez Państwa materiałów (teksty, zdjęcia, dokumenty – w formie elektronicznej lub papierowej), które mają zostać wykorzystane w publikacji,
  3. redakcja tekstów, korekta, podział na rozdziały itd.
  4. opracowanie szaty graficznej okładki i wyglądu poszczególnych stron – propozycje otrzymujecie Państwo do akceptacji,
  5. po zaakceptowaniu przez Państwa ostatecznej wersji publikacji – rozpoczynamy drukowanie,
  6. kurier dowozi na podany przez Państwa adres zamówiony nakład książki.

Zadzwoń i dowiedz się, jak szybko, prosto i tanio przygotować Twoją książkę!